|  algemeen  |   tot 1 j  |  tot 3 j  |  tot 6 j  |  tot 9 j  |  tot 12 j  |  + 12j  | 


Elk kind kan betrokken worden bij de zorg, hoe klein ook, als ze dit zelf wensen.

Kinderen willen graag door middel van concrete informatie weten wat er aan de hand is. Probeer goed uit te leggen hoe de zieke persoon eruit ziet. Vertel aan het kind wat er aan hem of haar is veranderd. Leg uit waarvoor eventuele buisjes of slangetjes dienen. Bereid het kind voor op het zien van de ernstig zieke persoon. Door middel van tekeningen en prenten kunnen kinderen zich een beeld vormen van wat er aan de hand is.

Bij het geven van informatie over een palliatieve patiënt, houd je rekening met een aantal aspecten van het kind  en begin je best bij het begin:
- Wat je vertelt is afhankelijk van de ontwikkelingsleeftijd van een kind en de levenswijsheid die het al heeft opgedaan. Een kind van zes jaar heeft nood aan andere informatie dan een jongere van veertien jaar .
- Daarnaast houd je rekening met de eigenheid en het unieke karakter van elk kind. Er is geen enkel kind dat op dezelfde manier reageert op een dergelijke ingrijpende gebeurtenis.
- Een ander aspect is het nagaan hoe het kind in het algemeen met emoties en informatie omgaat. Als een kind zeer heftig reageert op het sterven van een huisdier, dan bestaat de kans dat het kind nu ook zeer emotioneel reageert.
Houd ook rekening met wat het kind al heeft meegemaakt. Hoe het kind heeft gereageerd op eerdere verlieservaringen, kan een beeld geven van hoe het nu zou kunnen reageren.

Als een ouder palliatief is, ontstaat vaak een crisissituatie in het gezin. Soms reageren kinderen door regressie, door een stap achteruit te zetten in hun ontwikkeling.
Ook zijn veranderingen in hun gedrag mogelijk. Het is aangewezen hier aandachtig voor te zijn. Vaak tonen kinderen hun emoties via hun gedrag.

Mits een goede voorbereiding willen kinderen vaak betrokken worden bij palliatieve zorg. Maar, het blijft altijd een aanbod dat je doet. Het mag nooit als een verplichting aangevoeld worden door het kind.


Verschillende leeftijden

Ondanks het unieke van elk kind wordt het omgaan met verlies mee bepaald door de leeftijd. Om een indruk te geven hoe een kind een verlies beleeft, wordt er een onderscheid gemaakt in leeftijdsfases. Het is wel de bedoeling deze fases flexibel te hanteren en je als volwassene niet vast te pinnen op enkel de leeftijd…Ieder kind is immers uniek. Kinderen verschillen in hun ontwikkeling en sommige kinderen hebben vanuit hun persoonlijke ervaringen een ander begrip opgebouwd.

Er is gekozen voor volgende opdeling:

- Baby (onder 1 jaar)
- Peuter (1 tot 3 jaar)
- Kleuter (3 tot 6 jaar)
- Van 6 tot 9 jaar
- Van 9 tot 12 jaar
- 12 jaar en ouder

Bij elke leeftijd wordt ingegaan op een aantal aspecten uit de ontwikkeling van het kind die relevant zijn in verband met verliesverwerking.

print-versie